Celostna prometna strategija Mestne občine Koper
Spoštovane občanke in občani Mestne občine KoperMestna občina Koper je pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije za katero je pridobila tudi Evropska sredstva. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Vsi, ki bi želeli svoje ideje o prometni ureditvi umestiti v prostor, pa lahko svoj predlog sporočite na spletni povezavi: goo.gl/ZDSxSu


Objave v zvezi s CPS Mestne občine Koper:


8.8.2016 Vabilo na 1. javno razpravo CPS MOK, dne 18.8.2016 ob 18:00 uri


31.8.2016 Poročilo 1. javne razprave


1.9.2016 Vabilo na 2. javno razpravo CPS MOK, dne 8.9.2016 ob 18:00 uri


12.9.2016 Poročilo 2. javne razprave


13.9.2016 Poročilo novinarske konference


20.9.2016 Vabilo na prireditev CPS MOK v okviru Istrskega kolesarskega maratona


24.11.2016 Vabilo na 3. javno razpravo CPS MOK, dne 29.11.2016 ob 17:00 uri


30.11.2016 Poročilo 3. javne razprave


30.11.2016 Osnutek vizije razvoja mobilnosti v MOK


30.11.2016 Cilji in ciljne vrednosti CPS MOK


5.12.2016 Vabilo na 4. javno razpravo CPS MOK, dne 8.12.2016 ob 17:00 uri


5.01.2017 Vabilo na 5. javno razpravo CPS MOK, dne 11.01.2017 ob 17:00 uri


12.01.2017 Poročilo 5. javne razprave


12.01.2017 Predlogi občanov za ukrepe na področju mobilnosti v MOK


16.01.2017 Seznam ižrebancev nagradne igre CPS MOK


16.01.2017 Ukrepi v okviru izdelave celostne prometne strategije MOK


22.05.2017 CPS MOK je pripravljena na obravnavo na Občinskem svetu


26.05.2017 Dokument: Celostna prometna strategija Mestne občine Koper


30.05.2017 Vabilo na novinarsko konferenco CPS MOK, dne 2.6.2017 ob 11:00 uri


30.05.2017 Vabilo na dogodek ob svetovnem dnevu okolja in podelitev nagrad CPS MOK, dne 5.6.2017 ob 17:00 uri


 
 
 


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.