Celostna prometna strategija Mestne občine Koper
Spoštovane občanke in občani Mestne občine KoperMestna občina Koper je pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije za katero je pridobila tudi Evropska sredstva. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Vsi, ki bi želeli svoje ideje o prometni ureditvi umestiti v prostor, pa lahko svoj predlog sporočite na spletni povezavi: goo.gl/ZDSxSu


Objave v zvezi s CPS Mestne občine Koper:


8.8.2016 Vabilo na 1. javno razpravo CPS MOK, dne 18.8.2016 ob 18:00 uri


31.8.2016 Poročilo 1. javne razprave


1.9.2016 Vabilo na 2. javno razpravo CPS MOK, dne 8.9.2016 ob 18:00 uri


12.9.2016 Poročilo 2. javne razprave


13.9.2016 Poročilo novinarske konference


20.9.2016 Vabilo na prireditev CPS MOK v okviru Istrskega kolesarskega maratona


24.11.2016 Vabilo na 3. javno razpravo CPS MOK, dne 29.11.2016 ob 17:00 uri


30.11.2016 Poročilo 3. javne razprave


30.11.2016 Vizija razvoja mobilnosti na območju MOK


30.11.2016 Cilji in ciljne vrednosti CPS MOK


5.12.2016 Vabilo na 4. javno razpravo CPS MOK, dne 8.12.2016 ob 17:00 uri


5.01.2017 Vabilo na 5. javno razpravo CPS MOK, dne 11.01.2017 ob 17:00 uri


12.01.2017 Poročilo 5. javne razprave


12.01.2017 Predlogi občanov za ukrepe na področju mobilnosti v MOK


16.01.2017 Seznam ižrebancev nagradne igre CPS MOK


16.01.2017 Ukrepi v okviru izdelave celostne prometne strategije MOK


 
 
 


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.